Home Page

Welcome - Bienvenus - Bienvenidos - Willkommen

Print

Welcome • Bienvenus • Bienvenidos

Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα Ἐμμαοῦς, καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς, οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. [Lk. 24, 13-16] Happy Easter! Bonnes Pâques! Felices Pasquas de la Resurreción!

Upcoming:

Our Fifth World Congress and General Assembly will take place at the Univ. Santo Tomás de Bogotá from July 4-9, 2017:

On occasion of the 400th Anniversary of the death of Francisco Suárez (Lisbon, Portugal, 25 of September of 1617), COMIUCAP invites all interested Scholars to gather at UNISINOS in São Leopoldo, Brasil, for an International Colloquium dedicated to the Study of the Suárez Practical Philosophy from September 25-28, 2017:

The Regional Conference of COMIUCAP for North America will take place at Boston College (November 7-10, 2017) on

Educating for Democracy: Philosophy and Society at the Crossroads

The major papers presented at the International Joint Conference realized at the Pontificia Università Gregoriana in March, 2015 are now available in the following book (ISBN 9781565183179):

Here the Table of Contents. For copies of this book at the cost of 17,50 USD (plus S&H), please, contact Mr. M. Martin at RVP-Books in San Antonio, Texas (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; phone: 1-210-341-1366 x205).

 

World Congress and General Assembly (Bogotá, 2017)

Print

After Paris (UNESCO, 2000), Mexico (Universidad Iberoamericana, 2004), Manila (Ateneo de Manila, 2008) and Johannesburg (St Augustine College of South Africa, 2013), the Fifth World Congress and General Assembly of COMIUCAP will be held in Bogotá, Colombia, at the Universidad Santo Tomas from July 4-9, 2017. The scope of the Congress is global and aims at bringing together scholars from around the world interested in the practices of Philosophy within a Catholic context and in order to promote the collaboration among Catholic University Institutions of Philosophy on a global level. Papers can be presented in any of the official languages of COMIUCAP (English, Spanish and French), plus Portuguese as the official language of Brazil, the largest country in Latin-America. The last deadline for the submission of papers is April 25, 2017. As indicated in the official Poster of the Congress, the event is a cooperative effort of the Universidad Santo Tomás, the Pontificia Universidad Javeriana and the Universidad La Salle. For further information on the V World Congress and General Assembly of COMIUCAP in Bogotá (4-9 of July, 2017), please, contact the Local Organizers or us here.

 

Philosophy in the African Context (Nairobi, 2017)

Print

What is the role and value of philosophy in contemporary Africa? What is the relationship between philosophy and understanding within African culture? A key aspect of the discourse on philosophy in Africa entails the tendency to attribute the title 'Philosopher' to people trained in Philosophy, while ignoring other rational and critical thinkers. Such African philosophers have been left with nothing to do but be critics of the highest brow. The perceived inapplicability of philosophy is further underpinned by a resounding public 'stink eye'. While philosophy has been condemned many times in the past, the discipline has always found a role to play. What will be its role in Africa in the 21st Century? In consideration of the above questions, COMIUCAP and the The Catholic University of Eastern Africa (CUEA) joined efforts towards the organization of an International Conference with the goal of seriously contributing towards a renewed discernment of the Role of Philosophy in Africa. The event takes place at the Catholic University of Eastern Africa (Nairobi, Kenya) from 20-22 April, 2017. Here the Program.

 

Postsecularización y Culturas (Cusco, 2015)

Print

The Third Regional Congress of Comiucap for Latin America took place in the beautiful city of Cusco (Peru) from 19-20 of November, 2015. The event was organized by the Pontificia Universidad Católica del Perú as part of the Research Program of our network. The event was also part of the activities of the network in preparation of the Fifth World Congress to be held in Bogotá (Colombia) from 4-9 of July, 2017. The Congress of Cusco was primarily destined to the participation of Latin-American philosophers and scholars working in a catholic context, and yet could also count with participants from other continents as well. The Program of the Third Regional Congress of COMIUCAP for Latin-America (Cusco, 19-20 of November, 2015) is available here. The event was preceded by an International Seminar on Identity, Mission and Organization of the Catholic University (Lima, 16-17 of November, 2015), a co-organization of Comiucap and the Pontificia Universidad Católica del Perú on occasion of the 50th Anniversary of the Declaration Gravissimum Educationis of Vatican II and of the 25th Anniversary of Ex Corde Ecclesiae of Pope John Paul II. Here images of the events of Cusco and Lima. A selection of texts presented during the events of Lima and Cusco, will also be made available.

 

Civil Society and Education (Melbourne, 2015)

Print

«Education is often criticized as being too narrowly focused on skills, capacities and the transference of knowledge that can be used in the workplace. As a result of the dominance of economic rationalism and neo-liberalism, it has become commoditized and marketed to potential customers. As a consequence, students have become consumers of an educational product and education has become an industry. As Heidegger hypothesized, this has seen a shift in the organization of educational institutions so that they are now organized along the lines of an industrial corporation. In its extreme form, this leads to an organization in which a managerial elite controls the means of production of educational products, develops new products according what to marketing modelling suggests consu­mers want to buy and discards those that are failing to sell.» Aware that educational matters are always complex and, thus, must be seen from different perspectives, COMIUCAP co-organized with the Australian Catholic University (Melbourne) an International Conference on Civil Society and Human Formation: Philosophy's Role in a Renewed Understanding of the Meaning of Education (Melbourne, 20-22 of July, 2015). Here the Program/Schedule of the event, the Book of Abstracts and a Group Photo with Participants. For more photos of the event, please, click here.

 

Church Renewal in a Secular Age (Rome, 2015)

Print

The joint International Conference «Renewing the Church in a Secular Age: Holistic Dialogue and Kenotic Vision» took place in Rome from March 4-5, 2015. The event was co-organized by the Pontificia Università Gregoriana and the Council for Research in Values and Philosophy counted with the High Patronage of the Pontifical Council for Culture of the Holy See. In the Internationcal Conference participated, among others, Cardinal Gianfranco Ravasi, Charles Taylor, José Casanova, Hans Joas, William Desmond, Tomas Halík, Robert Schreiter, Adela Cortina, Juan Carlos Scannone, Massimo Grilli, Anthony Carrol, Adriano Fabris, Peter Jonkers, William Barbieri, etc. The event at the Pontifical Gregorian University was followed by an edition of the «Cortile dei Gentili» on «La Piazza e il Tempio» with Charles Taylor, François Bousquet, José Casanova, Alessandro Ferrara e Giacomo Marramao, under the moderation of Giuliano Amato. A Report on the International Conference «Renewing the Church in a Secular Age: Holistic Dialogue and Kenotic Vision» is available here. Available are also a complete set of videos and photos for further information.

 

Philosophy & Human Formation (Madrid, 2014)

Print

The fourth Congress and Regional Assembly of COMIUCAP-Europe took place at Universidad Pontificia Comillas (Madrid, Spain) from December 17-19, 2014. Here a few pictures of the event. The general topic of the Congress was Philosophy and the Future of Human Formation in Europe and the keynote Speakers were the following: Emmanuel Falque (Mécanique et mystique: Un cadre au salut); Carla Canullo (Identités traduites: Philosophie et Religions pour un nouveau Espace Européen); Markus Enders (Zur Relevanz der philosophischen Bildungs-Lehren von Romano Guardini und Gustav Siewerth für die Zukunft der menschlichen Bildung in Europe); Miguel García-Baró (Fenomenología radical y Ética). Here the complete version of the PROGRAM. A Selection of Papers presented in Madrid will be made accessible here in Formal (pre-)Publication.

 

«On the Christian Roots of Europe» (RTP, 2013)

Print

For the most part recorded on site in places such as Subiaco, Montecassino, Assis, San Casciano, Florence and Rome in June of 2013, the documentary we present here was produced and then broadcasted by the State Television of Portugal on December 24, 2013 (RTP2) and January 2, 2014 (RTP1). The Program was produced for RTP1 by the Journalist Fátima Campos Ferreira and the Reporter of Image Carlos Oliveira under the scientific advice of João J. Vila-Chã, professor for Philosophy at the Pontifical Gregorian University in Rome. The documentary was particularly enriched by the contribution of Professor Joseph Weiler, President of the European University Institute in Florence, and was edited by Alexandre Leandro, chief-editor at the RTP. Originally titled (in Portuguese) «O Triunfo do Espírito», the documentary was conceived as (a rather unusual form of) narrative about (the Idea of) Europe and out of the recognition that for the present as for the future of the world a confront remains unavoidable with the cultural and the religious dimension of the Idea of Europe as we know it through the media of our cultural (and philosophical) history. We are grateful to all the Institutions that in places such as Subiaco, Montecassino, Assis, Florence, San Casciano and Rome allowed the team sent by the RTP to Italy to realize the work as intended and so contributed in a decisive way to this particular (and somehow peculiar) narrative about the Idea of Europe. Moreover, while expressing our best appreciation to the RTP for in times of scarcity having decided to produce and then broadcast this documentary on the Christian Roots of Europe, we also would like to acknowledge all the other sources and contributions integrated in the present documentary, beginning with the wonderful elements present in its sound-track. The present is a non-profit initiative and has no other intention but serve the causes of Education and promote the goal of an Europe united in the pursuit of Truth, Justice and Peace. Indeed, we are convinced that the Roots of Europe need to be continuously studied and rediscovered as when we penetrate the symbolic depths of «places» such as Athens, Jerusalem and Rome and so be permanently re-integrated in ever new thoughts and narratives about the meaning of Europe. This publication, therefore, is just a call of attention to as many persons as possible so that many more citizens of Europe and of the world at large come to realize how important in the cultural configuration of our day and age is the role to be played by the «Studia Humaniora», particularly by disciplines such as Philosophy and Theology, Art and History. − For further reflection on the «Christian Roots of Europe», we also recommend the documentary (cinematographic) produced by RAI and titled Campane d'Europa - Bells of Europe (2013).

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2

 

 

 

 

 

 

 

***

COMIUCAP-Latin America (Cusco, 2015 & Lima, 2015) COMIUCAP-Asia/OCeania (Melbourne, 2015) COMIUCAP-Europe (Madrid, 2014) World Philosophy Day (Rome, 2014) Hope University (Liverpool, 2014) FIUC/IFCU (Madrid, 2014).

PUCP (Peru) • USEK (Lebanon) UCU, Lvyv (Ukraine) UCO, Angers (France) B. Lonergan (Rome)

«Educating Today and Tomorrow: A Renewing Passion» • Religion in Latin-America • «Educare al Dialogo Interculturale» • «Justice, cultures, et charité» • 60 Años de la Universidad Católica Andrés Bello.

Navid Kermani Rede als Friedenspreisträger 2015 Rémi Brague: Autour de la Loi Teaching Catholic Philosophy Today Joseph de Finance, SJ Hundred Years passed on the Armenian Genocide Solidarity w/ Victims of Violence in Kenya Papa Francesco in Intervista «Attività Diplomatica della Santa Sede a Servizio della Pace» Giuseppe Pittau, SJ First Christmas of WWI Papa Francisco identifica enfermedades en la Iglesia Pope Francis Addresses the European Parliament Giovanni Reale (1931-2014) Cardinal José da Cruz Policarpo Christian Roots of Europe The Need for Philosophy Peanuts and Philosophy M. Ferraris on Philosophy Desmond Tutu on Africa Pope and University University Rankings Interview w/ Pope Francis Benedict XVI Answers Ratzinger & Habermas Pacem in Terris